Kustnära vandringar

Getsvedjeberget Höga Kusten.

Längs kusten finns det vandringar som passar alla typer av vandrare. Allt från enkla dagsturer till mer krävande vandring. Oavsett typ av vandring är bergen, havet och skogen alltid närvarande.

Skuleskogens Nationalpark

Om du önskar guide genom Skuleskogens Nationalpark hämtar vi vid ditt boende.
Vandringarna anpassas till om du vill övernatta norr eller söder om Nationalparken och hur länge du vill stanna. Det finns mycket inom parken som är sevärt: Slåtterdalsskrevan, utsikten från Slåttdalsberget, Tärnettvattnen, fäbodarna och bronsåldersgravarna är några av guldkornen. Och spåren efter inlandsisen med kalottberg, grotta, strandvallar och klapperstenfält är påtagliga bevis för världens största landhöjning.
Utifrån ditt intresse föreslår jag en lämplig vandringstur.

Hummelviks naturreservat ”Lilla Skuleskogen”

Från vandrarhemmet i Köpmanholmen är det en kort promenad på ca 1 km till Alviken. Där börjar stigen som leder in till ”Lilla Skuleskogen” i Hummelviks naturreservat.Här finns många av de karaktärer som präglar världsarvsområdet ”Höga Kusten”. Området brukar beskrivas som ett stycke Skuleskogen i miniatyr.

Du bjuds på flera storslagna vyer över Höga Kusten och höjdvariationerna är stora, från 10 meter över havet i den södra delen till de högsta topparna på 210 meters höjd. Berggrunden består av den vackert röda Nordingrågraniten. De högre partierna präglas av hällmark och i svackorna och på terrasser finns en svallad morän med ett flertal klapperfält. Mot väster och söder stupar bergen brant.

Vandringen går upp över hällmarkerna till Stortjärn och du får njuta av utsikten över skärgården från Hummelviksberget.
Du kommer ner vid badstranden i Stråsundsviken och kan där bli hämtad för en båtfärd till Strängön.

Strängön – Krononybygge och sågverksamhälle

Ni kommer till Strängön antingen med MF Ulvön eller med båtcharter och beroende på vilken tid det är på dagen så går du antingen direkt till övernattningen eller möts av guide vid färjeläget.

De båda Strängöarna är numera ett paradis för semesterboende men deras historia är både spännande och variationsrik. Den innehåller ett nybygge från 1700-talet, regionens första ångsåg med arbetarbostäder, affär och skola under 1800-talets senare hälft och sedan barnkoloni och ”Hem för trötta husmödrar” under tidigt 1900-tal. Guiden kommer att ge liv åt historien och berätta om människorna och deras liv och hur deras livshistoria beskriver de förändringar som sker i Sverige under 300 år.

Från Strängön kan du åka med MF Ulvön tillbaka till Köpmanholmen eller vidare till Trysunda eller Ulvön.

Arnäsleden

Om du önskar guidning på Stranneberget ordnar vi med transport tillbaka till ditt boende. Till din startpunkt kommer du med lokalbuss eller taxi.
Arnäsleden är en av de mest lättvandrade och familjevänliga lederna i Höga Kusten. Den är totalt 70 kilometer lång och indelad i åtta etapper om vardera 7,5 till 12,5 km. Du passerar både utsiktsberg och vandrar genom urskogar, småbyar och fäbodvallar. En och annan badstrand kommer du också att komma fram till. Här finns också Räckebergskyrkan som är Sveriges längsta tunnelgrotta. Leden erbjuder övernattningsmöjligheter i olika standard från tältning och enklaste vindskydd till campingstugor och lågprishotell.

Vandringsleden börjar 5 km NO om Örnsköldsviks centrum och du vandrar valfri sträcka. Under guidningen njuter vi tillsammans av utsikten från Stranneberget och guiden berättar om det område vi blickar ut över. Om offerlunden, den första kyrkan och hur kristendomen infördes i landet för tusen år sedan. Här finns också det tydligaste exemplet i Höga Kusten på flera ortnamn som beskriver ett försvunnet skärgårdslandskap. Namnen lever kvar från en forntid när det fanns en havsfjärd, flera öar, ett sund och ett näs på platsen. Idag är denna skärgård helt försvunnen och uppgrundad som en följd av landhöjningen. Men minnet lever kvar i ortnamnen.

Gene Fornby – Den rekonstruerade järnåldersgården och vandring förbi Hamptjärn

Vi hämtar på ditt boende med transport till Gene fornby och guidning av järnåldersgården.
Under äldre järnålder, 100 – 600 e Kr, låg en bondgård vid ett sund mellan nuvarande Bäckfjärden och Moälven, strax söder om Örnsköldsvik. Genom landhöjningen ligger platsen nu 20 m ö h.

Lämningarna efter gården undersöktes av Umeå Universitet under åren 1977 – 89 och resultaten var så nyskapande och överraskande att kommunen beslutade att rekonstruera gården. För att återskapa den havsbundna miljön byggdes därför i Genesmons arkeologiska friluftsmuseum (Gene fornby) ett 40 m stort långhus, en 16 m stor smedja och ett förrådshus. Rekonstruktionen återspeglar tiden omkring år 500. Den arkeologiska kunskapen om platsen är ovanligt god med två doktorsavhandlingar, den ena om utgrävningarna och den andra om rekonstruktionen.

Guiden kommer att berätta om rekonstruktionen, hur man kan förstå och tolka ett helt hus utifrån mörka färgningar i sanden, hur man kan veta något om husets rumsindelning och funktion och hur man levde på gården. Men guiden kommer också att beskriva hur området har förändrats genom landhöjningen, vad namnet Gene betyder och om Bäckfjärden som idag är på väg att bli en insjö som en följd av landhöjningen.

Ni fortsätter sedan själva en vandring på ca 6 km, från Gene fornby längs en del av Höga kustenleden och kommer tillbaka ner till väg vid Utby.
Ni vandrar genom tallskog och passerar Hamptjärn där ni kan köpa fiskekort hos storfiskarna och prova fiskelyckan på ädelfisk. Vid Hamptjärn kan ni också göra en avstickare på ca 1 km till Isgrottan. Som namnet antyder är den finast att besöka vintertid. Vattnet från myrarna i området ovanför rinner ner framför grottans öppning och fryser då till is och bildar en mäktig vägg med vackra formationer. Men grottan är värd ett besök även under sommaren. Den bildades som en grotta vid havsstranden för omkring 8 500 år sedan. Ingången är 8 m bred och 3 m hög och grottan löper som mest 9 m in i berget.
Vid Småtjärnarna kan ni sedan vila i vindskyddet off-centred som byggdes 2019 av arkitekturstudenter från ARKNAT. Till Utby är det sedan ca 3 km.

Lotsstigen

För den här vandringen behöver du egen bil. Om du önskar guidning i Skeppsmaln ordnar vi transport tillbaka till din bil i Stubbsand. Guiden berättar i Skeppsmaln om Gävlefiskarna som byggde fiskelägen längs Norrlandskusten och om fisket och livet i fiskeläget. Vi tittar också på lämningarna efter säljägarnas bostäder från yngre järnålder som det finns ganska många av på udden. Udden som sticker ut i havet i det yttersta kustbandet ger utblickar över de fria havsvidderna, en lisa för själen.

Lotsstigen var den gångstig som lotsarna förr i tiden använde mellan Skagshamn och fartygshamnarna inne i Örnsköldsviksfjärden.
Dagens Lotsstig följer delvis den gamla lotsstigen och går mellan Stubbsand, Skagshamn och Skeppsmaln på Skagsudde. På skyltade stigar når man fina utsiktsplatser på Alkaberget och Vårdkasberget och vid havsstranden finns små badplatser och trevliga rastplatser såsom Reveludden och Tennviken. Besök gärna Stubbsandvikens östra sida där man kan se olika bergarter insprängda i kala bergshällar och en labyrint.

I fiskeläget Skeppsmaln finns restaurang Fiskevistet, som också är ett surströmmingsmuseum. Där finns också en hembygdsgård och ett fiskekapell.

Lotsstigen

För den här vandringen behöver du egen bil. Om du önskar guidning i Skeppsmaln ordnar vi transport tillbaka till din bil i Stubbsand. Guiden berättar i Skeppsmaln om Gävlefiskarna som byggde fiskelägen längs Norrlandskusten och om fisket och livet i fiskeläget. Vi tittar också på lämningarna efter säljägarnas bostäder från yngre järnålder som det finns ganska många av på udden. Udden som sticker ut i havet i det yttersta kustbandet ger utblickar över de fria havsvidderna, en lisa för själen.

Lotsstigen var den gångstig som lotsarna förr i tiden använde mellan Skagshamn och fartygshamnarna inne i Örnsköldsviksfjärden.
Dagens Lotsstig följer delvis den gamla lotsstigen och går mellan Stubbsand, Skagshamn och Skeppsmaln på Skagsudde. På skyltade stigar når man fina utsiktsplatser på Alkaberget och Vårdkasberget och vid havsstranden finns små badplatser och trevliga rastplatser såsom Reveludden och Tennviken. Besök gärna Stubbsandvikens östra sida där man kan se olika bergarter insprängda i kala bergshällar och en labyrint.

I fiskeläget Skeppsmaln finns restaurang Fiskevistet, som också är ett surströmmingsmuseum. Där finns också en hembygdsgård och ett fiskekapell.

Bergsjön

När du bokar guidning hämtar vi dig vid boendet för transport till starten för dagens vandring.
Tillsammans med guiden tittar vi på inlandsisens och människans spår från olika tider. Vandringen är lätt med en höjdskillnad upp till 150 meter. Längs vandringen finns stora stenblock på hällmark, den förtrollande Bergsjön som var en havsvik för mer än 8 000 år sedan men nu ligger 146 m ö h, klapperstensfält och mänskliga spår som boplatslämningar efter säljägare, gravar från bronsålder och järnålder och några mystiska hällristningar.
Allt i ett naturskönt område och platser med milsvid utsikt.