Vandringar i inlandet

Inlandet i Höga Kusten bjuder på fantastik vandring med mäktig skog och fina vyer.
För den som vill vandra i tystnad och helt själv utan andra vandrare erbjuder inlandet på många fina vandringar

Här hittar du vandringar du kan göra på egen hand eller med hjälp av oss.

Nätra Fjällskog

Besök en unik plats med fjällskog och fäbodvallar, möjligheter till en vidunderlig utsikt över havet och en fantastisk biologisk mångfald. Strax norr om Skuleberget kan ni besöka den något dolda pärlan Nätra Fjällskog. Här finns aktiviteter för både sommar och vinter. Snön lägger sig tidigt på säsongen och ligger kvar in på våren då området är högt beläget.

I nätra Fjällskog erbjuder vi guidade turerVi hämtar vid ditt boende med transport till Skrike fäbodar. Tillsammans med guiden gör vi en lätt vandring på ca 4,5 km till Bjästabodarna och Västanåbodarna.
Vid mitten av 1700-talet fanns det 15 fäbodar i Nätra fjällskog. I dag finns stugor öppna för allmänheten vid åtta av dessa: Bjästa, Kornsjö, Vik, Västanå, Västersel, Brynge, Mjäla och Näs fäbodar. Alla går att vandra till och ett omfattande arbete pågår med att restaurera spänger, broar och markeringar längs lederna.
Guiden berättar om livet på fäboden. Varför förde man alla kor till fjällskogen? Vad gjorde man med mjölken? Vad berättade man om vittra och skogsrå? Berättelserna tar dig med till en tid när människorna hade andra behov än idag och föreställningarna om livet och världen var annorlunda.

Läs mer

Västanåbodarna
Karta över restaurerade leder

Vändåtbergets naturreservat och Stockholmsgata

Från Örnsköldsviks centrum är det 100 km och 1,5 timmars körtid till Stockholmsgata. Åk väg 362 mot Fredrika och sväng av mot Locksta. I detta område finns ett mäktigt randdelta med grus och sand från tre isälvar. Det är ett av länets bäst bevarade randdeltan. Vägen följer sedan Lägstaån mot Stockholmsgata. Enligt vissa bedömare är det den här långa sträckan med kullersten längs ån, som har gett upphov till namnet Stockholmsgata.

Stockholmsgata är en magnifik kanjonbildning, 50 meter djup och 1,5 kilometer lång och den mest storslagna naturmiljö som kan erbjudas inom Höga kusten- området. En tur genom kanjonbildningen är en hisnande upplevelse. De lodräta väggarna är som mest 40 meter höga och det är 9 400 år sedan den skapades av en mäktig isälv som störtade ner och gröpte ur urberget. Troligen skedde detta till följd av en jordbävning. Här finns också den stora isälvsgrytan som är en omtyckt rastplats och här finns också flera blockgrottor i olika storlekar. Den största 70 meter lång och andra med salar i fem våningar.

Vändåtberget är ett naturreservat i ett bergsområde med gammal tall- och granskog. Det ligger 60 kilometer nordnordväst om Örnsköldsvik och omfattar 345 hektar. Ändamålet med reservatsbildningen var att bevara ett relativt orört skogsekosystem opåverkat och låta detta utvecklas fritt. Stora delar av reservatet har brunnit ett flertal gånger under 1600 – 1800-talen. (Åren 1629, 1653, 1705, 1780 och 1853). Där det har brunnit med korta intervall dominerar tallskogen. Det finns träd i alla åldrar och de äldsta tallarna är nästan 400 år gamla. På de gamla träden kan man hitta grovticka, blomkålssvamp, doftticka och borsttagging. Här finns också brandpåverkad talldominerad skog och gammal granskog som har klarat sig ifrån att brinna. I båda skogstyperna finns döda träd, både stående och liggande.

Övernatta i konstnären Folke Ricklunds lilla kåtastuga vid Stockholmsgata eller vid Vändåtbergets övernattningsstuga.

Mellan Vändåtbergets naturreservat och Stockholmsgata ligger naturreservatet Gammtratten. Här finner du vildmarken med ”orörd” skog helt utan anordningar och stigar. I området finns sällsynta svampar och insekter, gammelskogens fåglar och här vandrar ibland björn och lo.

Närmare vägen, söder om Gammtratten, finns naturreservatet Trolltjärn som är precis så trolsk som namnet antyder. Tjärnen ligger idylliskt insprängd mellan lodrätt stupande bergväggar och omges av naturskog. Stigen leder dig runt tjärnen och skogen i reservatets sydöstra del. Den lilla Trolltjärnen är hela 12 meter djup och på en klippvägg som reser sig intill tjärnen, nedanför den norra utsiktsplatsen, finns en hällmålning som föreställer två älgar. Sannolikt har den målats för 5000 – 6000 år sedan. Målningen ses bäst från isen eller en båt eller för den som simmar.

Läs mer

Stockholmsgata (allmän information)
Stockholmsgata (broschyr)
Vändåtbergets naturreservat

Urskogsleden

Urskogsleden startar cirka 30 kilometer norr om centrala Örnsköldsvik vid Björna camping och sträcker sig upp till Vändåtberget. Leden är cirka 45 km lång och passerar flera urskogsområden och kulturhistoriska platser. Den går genom fem naturreservat; Kravattsliden, Kålhuvudet, Hemlingsån, Bågaliden och Vändåtberget.

Exempel på kulturhistoriska platser längs leden är lämningar från en gammal smedja som tillverkade borrstål för silverbrytning vid Kravattsliden, gamla fäbodplatser och kåtaplatser.

Vid byn Locksta passerar leden ett mäktigt randdelta med grus och sand från tre isälvar. Det är ett av länets bäst bevarade randdeltan. I det här området flyter nu Gideälven, Flärkån och Lägstaån samman.

Enligt en vandrares erfarenheter 2018 har leden både bättre och sämre sträckningar. Om man inte vill gå tillbaka samma väg kan man antingen ställa en bil vid starten och en vit slutet eller vara två grupper som möts och kör tillbaka varandras bilar. Bussförbindelserna är inte så goda.

Läs mer

Leden går igenom fem naturreservat
Kravattsliden,
Kålhuvudet,
Hemlingsån,
Bågaliden
Vändåtberget.

Kunnådalen

Sju mil väster om Örnsköldsvik ligger Kunnådalens Kunskapsskog. Det är ett område på drygt 2 500 hektar. Här är temat vildmark och kulturhistoria i samspel med ett hållbart skogsbruk. Området karaktäriseras av en djup och vidsträckt dalgång som löper längs med Kunnån. I ena änden av Kunnådalen finns ett stort antal obebodda hemman och torp. I andra änden råder vildmarkskänsla och i dalgången kan du gå i flera timmar i tystnad med gammal skog på båda sidor om dig, utan att se ett spår av nutida skogsbruk.
Men skogen i Kunnådalen har brukats en gång i tiden. Här finns rester av huggarkojor, stall, kvarn och andra tecken på att människor har nyttjat markerna för jakt, bete, slåtter, svedjebruk och flottning.

Lappmarksleden

En 16 km lång vandringsled från Rödvattnet till Stockholmsgatorna med lätt vandring som går genom kuperad terräng men inget berg. Vegetationen består mestadels av yngre tallskog och leden passerar ofta över myrar och myrhalsar. Därför rekommenderas stövlar.

Starten vid Rödvattnet följer först elljusspårets sträckning. Efter ca 1 km, kan man göra en avstickare på ca 300 meter till en imponerande rekonstruktion av ” Sjul” Perssons lappkåta. Han anses ha grundat Rödvattnets by. Leden fortsätter sedan norrut och vid Långvattnet finns en markerad stig till Lappvallen. Här finns rester från en samisk boplats med en kåtagrund.

Efter halva sträckan, vid Mårdåstjärn, finns en rastplats med vindskydd och efter ytterligare en km kommer du till Bränntjärnskojan som är utrustad med eldstad och sovbritsar. Nu återstår 5 km fram till Stockholmsgata, en kanjonbildning från den sena istidens slutskede som är 2 km lång och ca femtio meter djup, där finns också vindskydd, grillplatser och en övernattningsstuga – Folke Ricklunds stuga

Omkring Rödvattnets camping kan ni göra vandringar till Naturreservatet Lillsjöslåttern och Lillsjökojan, en ursprunglig kolarkoja från 1941.