Natur och Kultur i skogen

Mina vandringar passar dig som älskar naturen men samtidigt också vill veta något nytt. Jag är arkeolog och kulturhistoriker och kan visa och berätta om människors olika spår i naturen. Det kan vara gravar och boplatser eller kolmilor och fäbodar. Jag berättar om hur man har levt under olika tider från äldsta stenålder till sent 1800-tal. Landhöjningen och spåren efter istiden är naturligtvis favoritämnen i världsarvet Höga Kusten. Ett försvunnet skärgårdslandskap lever ibland kvar i ortnamnen t ex är Nederön inte längre någon ö. Det är 2 000 år sedan.

Människor har levt i och av naturen i årtusenden och spåren är spännande och intressanta och skogen är full av mystik och väsen som man förr måste förhålla sig till. Men var finns Vittra och Tomten idag?

Jag vill att du ska bli inspirerad och få aha-upplevelser men mest av allt vill jag erbjuda dig en rolig, givande och trivsam upplevelse i fantastisk natur.

— Lena Edblom, Guide Höga Kusten

Guidning